6. KKDTEK Toplantısına Katıldık

ÇSGB tarafından organize edilen Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesi (KKDTEK) 6. Toplantısı, Yavuz Sultan Selim EKER başkanlığında 20.10.2016 tarihinde ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü toplantı salonunda toplanmıştır. Toplantıda derneğimizi Yüksek İstişare Konseyi Başkan Vekili M. Emin KUŞÇU tarafından temsil edilmiştir.

Toplantıda ÇGSB'den Ahmet ERSOY tarafından "İşyerlerinde Güvenli ve Uygun Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılmasının Teşvik Edilmesine Yönelik Araştırma ve Destek Projesi" saha anket sonuçlarının değerlendirilmesi başlıklı bir sunum yapılmıştır. Ardından yine ÇSGB'den Aykut KARAKAVAK tarafından 89/686/AET sayılı KKD Diretifini 21 Nisan 2018 tarihi itibariyle yürürlükten kaldıran 2016/425/AB sayılı ve AP ve Konsey Tüzüğüne ilişkin bilgilendirme başlıklı bir sunum yapılmıştır.

 

Yapılan sunumlar ardından aşağıdaki maddelerde katılımcılar görüş bildirmiştir;

* Türkiye'de KKD üretiminin desteklenmesi, KKD yatırımlarının stratejik yatırım olarak değerlendirilmesi ve yabancı markaların da Türkiye'de üretime teşvik edilmesi konusu

* Türkiye'de KKD kullanımı konusunda iş verenlerin nasıl eğitilmesi ve denetlenmesi konusu

* Türkiye'de KKD konusunda uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve bu çerçevede tüm paydaşların katılacağı bir çalıştay düzenlenerek yol haritasının çıkarılması konusu

* İş müfettişlerinin denetlemelerdeki yeterliliği ve verimliliği konusu

* KKD kullanımında işverenlerin maaliyetlerinin azaltılması için verilebilecek dolaylı teşvikler konusu

* KKD kullanımının toplumda teşvik edilmesi ve farkındalık oluşturması için bakanlık tarafından geliştirilen kamu spotları konusu

* İSGÜM tarafından Türkiye genelinde çalışanlara doğru KKD kullanımı eğitimlerinin verilmesi konusu

* Değişen KKD direktifinin üreticilere getireceği ek maliyet, üretici ve ithalatçılarının yeni sorumlulukları konusu

Copyright 2016 TİGİAD - Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği