TİGİAD Hakkında

TİGİAD- Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği

1999 yılında İSGİAD (İş Güvenliği İş Adamları Derneği) ismiyle kurulan ardından TİGİAD (Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği) olarak isim değiştiren derneğimiz, iş güvenliği ve sağlığına yönelik kişisel koruyucu malzemeler üreten, ithal eden, pazarlayan, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren kişiler arasında bir köprü oluşturmaktadır.  Derneğimiz, merkezi İstanbul'da, üyeleri Türkiye genelinde bulunan bir sivil toplum örgütüdür.

 

TİGİAD Sorumluluğu

Çalışma konularımızın temelinde insan sağlığı ve güvenliği vardır. Bu çerçevede ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalarının azalması için farklı platformlarda çalışmalar yürütmekteyiz. Başta üyelerimiz olmak üzere, Türk sanayisine ve çalışanlarına yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları öncelikli sorumluluk alanımız olarak belirlenmiştir.

 

TİGİAD’ın faaliyet alanları ve çalışma amaçları

İnsan sağlığı ve çalışma verimini doğrudan etkileyen kişisel koruyucu donanımların üretimini, ithalatını ve ihracatını yapan üyelerimizin karşılaştığı sorunları çözmek ve mesleki yardımda bulunmak

Endüstriyel sağlık, iş güvenliği ve çevre sağlığı alanlarında ilgili standartların eğitim, tanıtım ve uygulaması ile ilgili programların geliştirilmesine öncülük etmek

Avrupa kişisel koruyucu donanımlar yönetmeliği çerçevesinde ilgili standartların anlaşılması ve uygulanması konusunda destek hizmeti sağlamak

Kişisel koruyucu donanımların standartlarını belirlemek, geliştirmek ve sürekli kılmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsünün yaptığı çalışmalara katkı koymak ve öneride bulunmak

Her üç ayda bir derneğimizin resmi yayını olan ve Türkiye genelinde İş Güvenliği sektörünün öncü çalışması, “İş Güvenliği” dergisinin hazırlanması, basılması ve dağıtımı

Copyright 2016 TİGİAD - Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği