OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU!!!

TİGİAD GENEL KURUL DUYURUSU 

Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği Yönetim Kurulumuzun 27/01/2018 tarihinde yapılan toplantısında Dernek Olağan Genel Kurulunun 10/03/2018 tarihinde saat 10:30 da Tersane Caddesi Abdüsselah Sokak No:1/71 Kat:7 KARAKÖY / İSTANBUL adresinde bulunan dernek merkezinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise  24/03/2018 tarihinde daha sonra ilan edilecek yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılmasına dernek yönetim kurulumuz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.

DERNEK OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve yoklama

2-Divan Teşekkülü

3-Saygı duruşu ve istiklal marşı

4-Yönetim kurulu başkanının konuşması

5-Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunun okunması ve ibrası

6- Tüzüğün güncellenmesi konusunda öneriler ve değişiklik olması durumunda yeni tüzüğün oylamaya sunulması

7-Yönetim ve denetleme kurul seçimleri

8-Dilek ve temenniler

9-Kapanış

 

Değerli katılımınızı bekler,

İyi çalışmalar dilerim,

Saygılarımla,

Fatih FURTUN

TİGİAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

Copyright 2016 TİGİAD - Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği